• Slide 1
Hans Blikslager

Welkom bij ambra!

Ambra adviseert en begeleidt al meer dan 25 jaar ondernemers op het grensvlak van onderneming en gezin/familie. Centraal staat wat ondernemers echt aan het hart gaat: hun gezin en familie, hun onderneming, hun (zaken) vrienden en medewerkers, ook bij calamiteiten of conflict (of ter voorkoming hiervan). Ambra werkt met en voor andere zakelijke dienstverleners waarbij expertises in elkaars verlengde optimaal ingezet worden.

Fiscale

Advisering
De fiscaaljuristen en -economen van Ambra hebben een ruime en gedegen praktijkervaring op het gebied van de fiscale advisering. Voor fiscaal advies kunt u Ambra als een aanvulling op eigen deskundigheidsgebieden inschakelen.

Familievermogens

Planning
De kracht van familievermogensplanning schuilt in de integrale benadering van één aandachtsgebied: planning van een optimaal beheer op lange termijn van familievermogens, zowel nationaal als internationaal

Mediations

& Collaboratives
Mediations en Collaborative Practice worden nu al veel gebruikt als oplossingsmethode voor conflicten met de overheid, echtscheidingen en andere familierechtelijke conflicten en conflicten tussen samenwerkende partners.
Ambra diensten