AMBRA
Fiscale Advisering | Familievermogensplanning | Mediations & Collaboratives
Over mij Blog

 


Hans Blikslager - Architect van maatwerk in complexe fiscaal-financiële puzzels

Opgeleid als fiscaal econoom, estate planner, (nalatenschaps-) mediator en collaborative professional. Meer dan 25 jaar ervaring met de begeleiding van ondernemende families, familiebedrijven en vermogende particulieren. Altijd op het grensvlak van de ondernemer met zijn/haar gezin, familie en bedrijf. Waar vertrouwen van het grootste belang is (filmpje).

Zijn unieke kracht ligt in de focus op de integrale benadering van één aandachtsgebied: planning en implementatie van het optimale lange termijn management van familievermogens. Zowel nationaal als cross border. Ook in lastige situaties, bij conflicten en moeilijke onderhandelingen. Zet daarbij als specialist fiscaal familievermogensrecht niet alleen zijn fiscale/estate planning kennis in, maar óók zijn ervaring als mediator en onderhandelaar. Het driecirkel model op de pagina ‘over mij’  illustreert de versterkende werking van bundeling van opleiding en ervaring.

Hans Blikslager werkt multidisciplinair en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden.

In zijn werk brengt hij bij uitstek zijn passies bij elkaar: het vanuit de werkelijke posities en belangen van alle betrokkenen vinden en regisseren van maatwerkoplossingen in complexe fiscaal/financiële puzzels.

Lees verder

In zijn werk brengt hij bij uitstek zijn passies bij elkaar: het vanuit de werkelijke posities en belangen van alle betrokkenen vinden en regisseren van maatwerkoplossingen in complexe fiscaal/financiële puzzels.

Belastingadviseur, lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Familievermogensplanner, lid van het Register Estate Planners (REP) (filmpje)

Registermediator, lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

Nalatenschapsmediator, aangesloten bij de Stichting Nalatenschapsmediation.

DIENSTEN

Professionele conflictoplossing

Het oplossen van een conflict is als een reis. Als je de verkeerde weg neemt krijg je nooit het beoogde resultaat, hoe mooi en geweldig die weg ook is. Om een conflict op te lossen zijn er meerdere wegen te bewandelen. Kies heel zorgvuldig welke weg je neemt, want dat bepaalt in hoge mate het resultaat!
Uit internationaal en Nederlands onderzoek blijkt steeds weer dat ondernemers, (zakelijke of privé) partners en ondernemende families en ondernemingen niet tevreden zijn met de huidige standaardoplossingen als gerechtelijke procedures of arbitrage, vooral door de hoge kosten, de lange tijdsduur en de onvoorspelbaarheid van een juridische uitspraak. Het blijkt dat een meerderheid, vaak in tegenstelling tot hun adviseurs, inzien dat zij hun eigen belang het beste dienen door de weg te kiezen van samen werken aan oplossingen. Lees verder

Nalatenschapsmediations en collaboratives
Nalatenschappen. Ze zijn er in alle soorten en maten en gaan maar al te vaak met verdriet en rouwprocessen gepaard. Sommige zijn eenvoudig en worden binnen de familie bijzonder prettig voor iedereen afgehandeld. Anderen vergen wat meer aandacht en energie, maar zijn met hulp van de notaris, de executeur of een goede vriend wel op te lossen. Helaas zijn er ook bij die lastig zijn, bron worden voor irritaties tussen betrokkenen, van onduidelijkheid en wegsijpelend vertrouwen. De erfenis wordt dan een begrip dat bij erfgenamen onmiddellijk de rode vlekken in de hals roept.Lees verder

Vermogensbescherming en ondernemingscontinuïteit
Hoe de toekomst eruit ziet kan niemand vertellen. Iedere ondernemer denkt na over de continuïteit van zijn onderneming. Maar stel dat de ondernemer onverwacht uitvalt, blijft de onderneming dan draaien… of niet? Te weinig ondernemers kennen het antwoord op deze vraag. Een ondernemer is een ondernemer omdat hij niet denkt in risico’s, maar in kansen: Wat is de kans dat er iets mis gaat? Het komt vaak voor dat een ondernemer vroegtijdig de onderneming verlaat als gevolg van onverwachte (persoonlijke) omstandigheden. Dat kan uzelf betreffen, maar ook uw zakenpartner. In zo’n situatie kan de onderneming al snel grote continuïteitsrisico’s lopen. En met continuïteitsrisico’s ontstaan al snel (aanzienlijke) financiële risico’s voor uw bedrijf, voor u als ondernemer en voor uw gezin. Lees verder

Optreden voor het familiebedrijf en MKB

‘Fiduciary care’ is een van oorsprong Amerikaans begrip. Het staat voor de allerhoogste zorgstandaard voor uw vermogen of dat van uw familie. U kunt Fiduciary Care door opname in uw (levens)testament inschakelen als executeur, bewindvoerder of gevolmachtigde en procuratiehouder. Door hoge ouderdom, gezondheidsproblemen of omdat u bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland verblijft, bent u soms minder goed in staat om deze zorg zelf of binnen uw gezin of familie te regelen. Fiduciary Care Capital Protection & Management biedt dan uitkomst. Wij kunnen u ook op incidentele basis bijstaan, bijvoorbeeld bij de financieel- juridische afwikkeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap. Ook, en juist, in moeilijke familieomstandigheden waar het om diverse redenen belangrijk is een professionele en onafhankelijke deskundige in te schakelen. Lees verder

Adviseur voor het MKB en het Familiebedrijf
Uit onderzoek blijkt dat hun grootste bedreiging schuilt in ingrijpende wijzigingen binnen de familie en/of het familiebedrijf. Wij zijn er om juist die bedreigingen te helpen voorkomen of in voorkomende gevallen te helpen zo goed mogelijk te begeleiden en op te lossen. In onze adviezen worden alle voor het familiebedrijf relevante aspecten meegenomen. Bedrijf en Familie voert de regie op de begeleiding van de familie in het betreffende proces, zodat u niet zelf met meerdere adviseurs van verschillende organisaties aan tafel zit. U communiceert direct met één partij die u voorziet van één compleet onafhankelijk advies en ook de uitwerking / implementatie daarvan verzorgt. Lees verder