Adviseur van familiebedrijf en MKB

Familiebedrijven en ondernemende families zijn zeer succesvolUit onderzoek blijkt dat hun grootste bedreiging schuilt in ingrijpende wijzigingen binnen de familie en/of het familiebedrijf. Wij zijn er om juist die bedreigingen te helpen voorkomen of in voorkomende gevallen te helpen zo goed mogelijk te begeleiden en op te lossen. In onze adviezen worden alle voor het familiebedrijf relevante aspecten meegenomen. Wij voeren de regie op de begeleiding van de familie in het betreffende proces, zodat u niet zelf met meerdere adviseurs van verschillende organisaties aan tafel zit. U communiceert direct met één partij die u voorziet van één compleet onafhankelijk advies en ook de uitwerking / implementatie daarvan verzorgt.

Binnen een familiebedrijf spelen hoofdzakelijk 5 thema’s

Wie van de familie werkt in het bedrijf, of gaat er in het bedrijf werken?

Wie beslist er namens de familie, hoe zijn de eigendomsverhoudingen geregeld?

Hoe verlopen de geldstromen tussen het bedrijf en de familie? Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd?

Hoeveel wordt er geïnvesteerd? Hoe zijn de salarissen en bonussen geregeld?

Hoe liggen de familieverhoudingen? Hoe zorg je voor verbinding tussen de diverse familieleden?

Wat zijn de normen en waarden binnen de familie, welk gedachtengoed moet worden uitgedragen?

5 thema's in balansEen succesvol familiebedrijf is het familiebedrijf dat de vijf thema’s volledig in balans heeft. Wanneer deze thema’s binnen de familie zijn besproken is er een duidelijk beeld richting de toekomst en zal dit zorgen voor continuïteit. De bundeling van al deze afspraken wordt vastgelegd in een familiestatuut. Het familiestatuut zorgt voor transparantie, waarborgen, continuïteit van het familiebedrijf en optimaal overleg binnen de familie. Om de familie en het familiebedrijf optimaal te begeleiden bij het vastleggen van de afspraken is er kennis nodig van het ondernemingsrecht, het personen- en familierecht en de fiscale- en financiële aspecten. Daarnaast ervaren wij dat onze kennis van hoe de beide systemen in het familiebedrijf, namelijk de familie en de onderneming op elkaar inwerken, van groot belang is voor het realiseren van:
- een goede verstandhouding binnen de familie,
- een goed bestuurd bedrijf en
- betrokkenheid bij de eigenaren-familieleden van het bedrijf.