Vermogensbescherming en ondernemingscontinuïteit

OndernemerscontinuïteitHoe de toekomst eruit ziet kan niemand vertellen. Iedere ondernemer denkt na over de continuïteit van zijn onderneming. Maar stel dat de ondernemer onverwacht uitvalt, blijft de onderneming dan draaien… of niet? Te weinig ondernemers kennen het antwoord op deze vraag. Een ondernemer is een ondernemer omdat hij niet denkt in risico’s, maar in kansen: Wat is de kans dat er iets mis gaat? Het komt vaak voor dat een ondernemer vroegtijdig de onderneming verlaat als gevolg van onverwachte (persoonlijke) omstandigheden. Dat kan uzelf betreffen, maar ook uw zakenpartner of uw privépartner. In zo’n situatie kan de onderneming al snel grote continuïteitsrisico’s lopen. En met continuïteitsrisico’s ontstaan al snel (aanzienlijke) financiële risico’s voor uw bedrijf, voor u als ondernemer en voor uw gezin.

OASEHet zijn de persoonlijke risico’s van u als ondernemer en uw zakelijke partner(s) en levenspartner die worden aangeduid met OASE: de risico’s van Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen (met (samen)werken, om welke reden dan ook) en Echtscheiding. Op het moment dat zoiets u overkomt, dan kunt u eigenlijk niet meer bijsturen en moet u kunnen varen op de door u ingevoerde maatregelen. Als die er niet zijn, zo leert helaas de ervaring, dan levert dat maar al te vaak acute risico’s op voor de continuïteit van uw onderneming en uw vermogen.
Met het vermogensbeschermingsplan kunnen wij deze risico’s in kaart brengen en vooraf oplossingen implementeren voor het geval een ondernemer tijdelijk, langdurig of permanent uitvalt.

Wat als u of uw partner wegvalt?Wie verzorgt dan uw inkoop? En wie kan (en mag!) de financiële zaken voor u regelen? Wie zorgt dat de software up-to-date blijft? Wie informeert de buitenwacht en op welke wijze? Wie doet de aangifte omzetbelasting? Wie stuurt uw personeel aan en hoe krijgen zij hun salaris? Maar ook: wie heeft overzicht over de te verrichten werkzaamheden? Hoe voorziet u in de immer doorlopende inkomensbehoefte van u en uw gezin? Stel dat u een conflict krijgt met uw zakenpartner, wat kan dat voor gevolgen hebben voor het voortbestaan van uw onderneming? Wat kan echtscheiding voor gevolgen hebben voor het voortbestaan van de onderneming? En hoe zorgt u ervoor dat u op enig moment (ook bij een calamiteit) de in de onderneming opgebouwde waarde kunt verzilveren of doen overgaan naar de volgende generatie? In hoeverre is uw gezin hiervan afhankelijk? Uit onderzoek blijkt dat er maar weinig ondernemers zijn die dit op een goede manier hebben geregeld. De meeste adviseurs blijven hier graag van weg omdat dit een zeer veelomvattend gebied is waar slechts weinigen overzicht hebben.

AmbraAmbra heeft deel uitgemaakt van de werkgroep bij de Vereniging van Register Estate Planners die hiervoor een uitgebreide toolkit heeft ontwikkeld: Mercurius vermogensbescherming en ondernemingscontinuïteit. De focus van Ambra op de ondernemer in het snijpunt van familie/gezin en onderneming heeft tot gevolg dat wij ons bij uitstek thuis voelen op dit terrein. Graag helpen wij u bij het in kaart brengen van uw behoeften en zorgen er samen met u voor dat risico’s op een adequate manier worden aangepakt.