Architect van maatwerk
in complexe fiscaal-financiële puzzels

Ik zie mijzelf als professioneel fiscaal adviseur, familievermogensplanner en conflict oplosser die met klanten kijkt naar de beste oplossing. Mijn kracht ligt vooral in de overlap op alle terreinen die te maken hebben met emotioneel, financieel/fiscaal en juridisch bij familiebedrijven en ondernemende families. Klanten ervaren mij als een benaderbare professional die in één keer ziet wat er speelt en welke kant we hiermee op kunnen. Ik weet veel over het functioneren van familiebedrijven; wat er speelt bij het overdragen van het bedrijf aan kinderen, als er frictie/een conflict ontstaat tussen familieleden onderling of de schoonfamilie. Ik kan de gevolgen van zo’n situatie snel inzichtelijk maken, goed uitleggen en kom met creatieve oplossingen.

Ik treed regelmatig op als mediator. Hierbij gaat het niet alleen om de fiscale, juridische of financiële kant van de zaak maar veel meer op hoe mensen of familieleden zich tot elkaar verhouden. Vaak gaat het daar op stuk. Meestal zijn dit issues waar ze als een berg tegenop zien om bespreekbaar te maken. Ik maak weer een poort in een muur die voor hen ondoordringbaar leek. Ik onderhandel regelmatig met  partijen, maar ook met de belastingdienst, maak praktische en haalbare afspraken.

Mijn klanten zijn vanzelfsprekend vaak familiebedrijven, maar ook samenwerkingsverbanden in het MKB, maatschappen waar problemen zijn ontstaan. Doordat ik goed op de hoogte ben van cross border problematiek, maakt een internationale component soms deel uit van het vraagstuk.

Ik werk met een heldere tariefstructuur, ik kan vooraf vaak aangeven wat mijn advies zal kosten. Dan weet je als klant waar je aan toe bent. Mijn uitgebreide (internationale) netwerk bestaat uit (vak)specialisten waarmee ik samenwerk om tot een nog beter advies te komen.