Privé Administratie

InleidingVoor ondernemingen en rechtspersonen is het volstrekt logisch en gebruikelijk om een administratie te voeren en gebeurtenissen goed vast te leggen. Als privé persoon gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. Terwijl daar wel degelijk aanleiding toe bestaat. Die administratie kan zeer nuttig blijken voor het onderbouwen van een bewijspositie, het afleggen van verantwoording,  het verstrekken van informatie aan belastingdienst, ter verkrijging van een hypotheek of bedrijfsfinanciering, voor het opstellen van een financieel plan, bv als je wil gaan beleggen, voor je nabestaanden als je overleden bent of door ziekte of ouderdom niet meer goed kan functioneren.

Verankering zorgplicht, aanvulling diensten en introductie aanvullend adviesVoor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren geeft het administreren en vastleggen van privé inkomens- en vermogensposities invulling aan een belangrijke zorgplicht, is het een mooie aanvulling van het dienstenpakket en daarnaast een prettige en natuurlijkje methode om met de ondernemer in gesprek te komen over de privé situatie. Daarop sluiten estate planning en advisering over privé aspecten dan meer vanzelfsprekend aan.

Grond in familievermogensrecht, fiscaal recht en estate planningHet is al veel geschreven: trouwen wordt boekhouden. Met de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen ontstaan bij een huwelijk zonder huwelijksvoorwaarden eigenlijk steeds drie vermogens. Dat probleem was er natuurlijk heel vaak al. Hoe vaak is bij weer een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding het probleem van de bewijspositie niet aan de orde geweest? Maar ook bij samenlevingscontracten (is bijvoorbeeld de bijdrage aan de kosten van de huishouding wel steeds juist bepaald?) en nalatenschappen komt steeds weer het probleem naar voren dat niet goed te achterhalen valt hoe de zaken in het verleden nu precies zijn gelopen.

Dus bijvoorbeeld: hoe zaken zijn gefinancierd, welk deel van het vermogen moet worden toegerekend aan vermogen dat onder uitsluitingsclausule is verkregen, de uitwerking van zaaksvervanging, hoe het vermogen verkregen onder een tweetrapsmaking zich heeft ontwikkeld, of er voldoende rente is betaald over ‘schenkingen onder schuldigerkenning’, zijn na echtscheiding alle formaliteiten uit de ‘Wet pensioenverevening’ vastgelegd, is het voor samenlevers duidelijk hoe de fiscale positie is rond de eigen woning, het (fiscaal)  ter beschikking gestelde vermogen,  het aanmerkelijk belang is geregeld, enzovoorts, enzovoorts. En of dat ook allemaal nog aantoonbaar is, ook na twintig jaar en drie keer verhuizen, toe- en uittreding van zakenpartners, echtscheidingen?

Ik twijfel er niet aan dat professionals uit hun eigen praktijk deze lijst eindeloos kunnen aanvullen.

Samenleefvormen en maatschappij steeds ingewikkelderMensen leven steeds langer, scheiden vaker, ‘patchwork’ families worden talrijker, de internationale dimensie wordt belangrijker, de maatschappij en ons rechtssysteem worden steeds ingewikkelder. Bijna niemand weet nog, zeker na enkele verhuizingen en één of meerdere relatie wisselingen, wat de afspraken nog maar precies waren

Administreren? Hoe dan?De vraag naar het op een juiste manier vastleggen en administreren van veranderingen in het privé vermogen wordt met al deze ontwikkelingen steeds belangrijker. Daar wijzen advocaten, notarissen en adviseurs ook steeds op. Het gebeurt alleen niet of nauwelijks. Hoe komt dat toch? Voor particulieren is dit toch vaak te ingewikkeld. Administreren en archiveren horen van nature bij het domein van de accountants en administratiekantoren. Die hebben echter niet voldoende kennis van fiscaliteit, het familie vermogensrecht en de estate planning. Familierecht advocaten en -notarissen weten wel hoe inkomens- en vermogens binnen familieverbanden moeten worden toegerekend, maar missen de administratieve (en toch ook vaak specifieke fiscale) kennis (en interesse in het edele administratieve handwerk?).

CursusDe cursus die ik heb ontwikkeld is in eerste instantie vooral op accountants- en administratiekantoren toegesneden. Maar kan ook van belang zijn voor advocaten, notarissen, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en dergelijke. In een ééndaagse cursus krijgen de cursisten een administratietool aangereikt met een reader waarin voor de belangrijkste gebeurtenissen staat opgenomen hoe dit moet worden vastgelegd en geadministreerd. Jaarlijks wordt inkomen- en vermogen toegerekend aan de verschillende vermogensdelen, worden berekeningen gemaakt en bewijsposities vastgelegd. Hoe dat te doen wordt in de reader uitgelegd en in de cursus verder onderwezen. Na afloop van de cursus kunnen de cursisten met behulp van de administratietool en de reader zelfstandig een privé administratie opzetten en voeren en hebben en passant hun PE punten weer gehaald.