Echtscheidings- en nalatenschapsmediations
en collaboratives

Nalatenschappen. Ze zijn er in alle soorten en maten en gaan maar al te vaak met verdriet en rouwprocessen gepaard. Sommige zijn eenvoudig en worden binnen de familie bijzonder prettig voor iedereen afgehandeld. Andere vergen wat meer aandacht en energie, maar zijn met hulp van de notaris, de executeur of een goede vriend wel op te lossen.

Helaas zijn er ook bij die lastig zijn, bron worden voor irritaties tussen betrokkenen, van onduidelijkheid en wegsijpelend vertrouwen. De erfenis wordt dan een begrip dat bij erfgenamen onmiddellijk de rode vlekken in de hals roept. Er zijn ook maar weinig nabestaanden die overzicht hebben, weet hebben van de juridische en fiscale voetangels en klemmen en ook nog voldoende vertrouwen genieten. Is de erfenis éénmaal in een ingewikkeld of zelfs explosief proces verzeild geraakt, dan is ook een executeur, de boedelnotaris of de accountant vaak niet meer bij machte om de ruzies te sussen, de werkelijke problematiek en onlust naar boven te krijgen en daarvoor passende oplossingen te bieden. In de afwikkeling van een erfenis ontstaat daarom vaak een impasse die zich lastig laat oplossen. De uitkomst is voor de meerderheid van de betrokkenen (zeer) teleurstellend. Er worden uiteindelijk onomkeerbare beslissingen genomen, te vaak gebaseerd op verkeerde gronden.

De gevolgen De gevolgen van conflicten in nalatenschappen zijn eigenlijk nauwelijks te berekenen en natuurlijk ook sterk afhankelijk van het soort conflict en hoe ingrijpend dit is voor de familie. Wij spreken dan over cirkels van uitdijende problemen en stress. Wij onderscheiden cirkels die lopen van - directe kosten van advocaten, second opinions en medische kosten; - het weglekken van vertrouwen en groepjesvorming, ruzies binnen de familie; - imago- en reputatieschade; - overdracht naar andere familieleden en vrienden of het familiebedrijf; - langdurige blokkering van plannen en groei.

Wij adviseren u deze gang van zaken vóór te zijn en ons in te schakelen vóórdat u die fuik van een gerechtelijke procedure of langdurige impasse inzwemt! Wij werken in een goedkoper, sneller en creatiever proces en hebben kennis van en ervaring met de juridische, financieel/fiscale en emotionele aspecten. Wij hebben ervaring met conflicten én met nalatenschappen. Er is zoveel meer mogelijk als wordt gewerkt met de uitgekiende processen en werkvormen uit de mediation, het Harvard onderhandelen of de slimme teams van de collaborative practice.

Hoe realiseren we dat voor u?

Regie wordt direct overgenomen met voor u één aanspreekpunt, maar waar nodig met een effectief op maat samengesteld multidisciplinair team

Dat geeft rust en ruimte om samen in een vertrouwelijk en transparant proces aan de beste oplossingen te werken

Wij werken binnen vooraf goedgekeurde begroting en afgesproken, maar vooral zo kort mogelijke, doorlooptijden

Heldere terugkoppeling van voortgang en resultaten

Met invloed op en uiteindelijke zeggenschap over eigen proces en oplossingen

Alle betrokkenen worden optimaal ondersteund, afhankelijk van posities en wensen

We werken naar een optimale oplossing voor alle familieleden en betrokkenen

De uitkomst is altijd meer maatwerk en creatiever

Het proces werkt zo goed mogelijk aan herstel van respect en lange termijn relaties