Professionele conflictoplossing

Vervelende conflictenConflicten komen in vele situaties, vormen en gradaties voor. Als conflicten niet worden opgelost, dan kunnen op zich kleine conflicten uitgroeien tot hetzij door-etterende, ondergrondse veenbranden die onvoorspelbaar en onverwacht heftig kunnen uitbreken ofwel escaleren tot uit de hand lopende ruzies waar partijen zich ingraven. En dan gaan die conflicten heel vervelende problemen geven.

Het oplossen van een conflict is als een reis. Als je de verkeerde weg neemt krijg je nooit het beoogde resultaat, hoe mooi en geweldig die weg ook is. Om een conflict op te lossen zijn er meerdere wegen te bewandelen. Kies heel zorgvuldig welke weg je neemt, want dat bepaalt in hoge mate het resultaat! Uit internationaal en Nederlands onderzoek blijkt steeds weer dat ondernemers, (zakelijke of privé) partners en ondernemende families en ondernemingen niet tevreden zijn met de huidige standaardoplossingen als gerechtelijke procedures of arbitrage, vooral door de hoge kosten, de lange tijdsduur, het openbare karakter en de onvoorspelbaarheid van een juridische uitspraak. Het blijkt dat een meerderheid, vaak in tegenstelling tot hun adviseurs, inzien dat zij hun eigen belang het beste dienen door de weg te kiezen van samen werken aan oplossingen.

Ingrijpende gevolgenDe gevolgen van conflicten voor organisaties zijn eigenlijk nauwelijks te berekenen en natuurlijk ook sterk afhankelijk van het soort conflict en hoe ingrijpend dit is. Wij spreken dan over cirkels van uitdijende problemen en stress. Wij onderscheiden 6 cirkels die lopen van - gemiste omzet en productiviteit via - directe kosten van advocaten, second opinions en medische kosten naar - het weglekken van vertrouwen en groepsvorming; - imago- en reputatieschade; - overdracht naar privé (of andersom naar de werkomgeving) en - langdurige blokkering van plannen en groei.

Hoe realiseren we dat voor u?

Regie wordt direct overgenomen met voor u één aanspreekpunt, maar waar nodig met een effectief op maat samengesteld, multidisciplinair team

U investeert in het beheersen van een (potentieel) probleem in uw familie/-bedrijf

Dat geeft rust en ruimte om samen in een vertrouwelijk en transparant proces aan de beste oplossingen te werken

Wij werken binnen vooraf goedgekeurde begroting en afgesproken, maar vooral zo kort mogelijke, doorlooptijden

Heldere terugkoppeling van voortgang en resultaten

Met invloed op en uiteindelijke zeggenschap over eigen proces en oplossingen

Alle betrokkenen worden optimaal ondersteund, afhankelijk van posities en wensen

We werken naar een optimale oplossing voor alle familieleden en betrokkenen

De uitkomst is altijd meer maatwerk en creatiever

Het proces werkt zo goed mogelijk aan herstel van respect en lange termijn relaties

Wanneer kiest u voor ons?

Echtscheidingen

Fiscale conflictbemiddeling

Conflicten bij erfenissen,

Aandeelhouders- en bestuurdersconflicten,

Conflicten in de maatschap of vennootschap

Alle mogelijke conflicten of lastige onderhandelingen bij een familiebedrijf.