Executeur – bewindvoerder – vermogensbeheer –
adviseur/bestuurder/toezichthouder in het
familiebedrijf

Executeur, bewindvoerder en boedelafwikkeling

Voorkoming uitbuiting en ander misbruik ouderen 

Fiduciary care‘Fiduciary care’ is een van oorsprong Amerikaans begrip. Het staat voor de allerhoogste zorgstandaard voor uw vermogen of dat van uw familie. Ambra is als grondlegger betrokken bij Fiduciary Care BV. U kunt Fiduciary Care BV door opname in uw (levens)testament inschakelen als executeur, bewindvoerder of gevolmachtigde en procuratiehouder. Door hoge ouderdom, gezondheidsproblemen of omdat u bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland verblijft, bent u soms minder goed in staat om deze zorg zelf of binnen uw gezin of familie te regelen. Fiduciary Care Capital Protection & Management biedt dan uitkomst. Wij kunnen u ook op incidentele basis bijstaan, bijvoorbeeld bij de financieel- juridische afwikkeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap. Ook, en juist, in moeilijke familieomstandigheden waar het om diverse redenen belangrijk is een professionele en onafhankelijke deskundige in te schakelen.

Executeur, bewindvoerder en boedelafwikkelingIn een hectische periode binnen de familie je neutraal en objectief opstellen en de familieverhoudingen zo min mogelijk beschadigen is moeilijk. Is er wel het noodzakelijke vertrouwen van de familie? De belangen zijn vaak groot, evenals het afbreukrisico. Vaak wordt geadviseerd om beneficiair te aanvaarden. Dat is inderdaad meestal verstandig echter, dit zet in principe de executeur buiten spel en brengt een formele procedure op gang met een officiële boedelbeschrijving en -verdeling die door de rechter wordt getoetst. Daar haken erfgenamen vaak af.

Voorkomen uitbuiting en ander misbruik ouderenEr is regelmatig aandacht voor: mensen die door het ouder worden of door langdurig ziek zijn hun bezittingen zelf niet goed meer kunnen beheren en verzorgen. Vaak kunnen of willen de kinderen deze rol slechts tijdelijk vervullen. Ouderen zijn soms kwetsbaar voor uitbuiting. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer dertigduizend ouderen worden getroffen door financieel misbruik. En helaas is de dader in 85% van de gevallen een familielid.

En we doen meer. Een kleine opsomming- Begeleiden van familiebedrijven, familie- en goede doelenstichtingen.
- Vermogensbewind voor kinderen bij overlijden van de ouders.
- Gecompliceerde familiestructuren, zogenaamde ‘patchwork families’.
- Internationaal netwerk van specialisten
- Second opinion en onafhankelijke bemiddeling
- Emigratie en expats

Grote toegevoegde waarde voor familiebedrijvenAls er een onderneming bij betrokken is, vergt de begeleiding extra aandacht en deskundigheid. Verwevenheid van familiesysteem en bedrijfssysteem geeft aanzienlijke extra complicaties. De fiscale, juridische en financiële complexiteit neemt ook exponentieel toe. Dat goed bij elkaar brengen en houden vergt veel kennis en ervaring op dit specifieke terrein. Een lid van de familie en/of het bedrijf is nooit helemaal objectief en zal door anderen zelden als neutraal worden gezien, terwijl het wel om aanzienlijke vermogens en precaire verhoudingen gaat.

Permanente of tijdelijke toevoeging aan bestuur of toezichthoudend orgaanBij een familie- of goede doelen stichting zorgt de familie over het algemeen voor de invulling van het Bestuur, de Raad van Toezicht/Beschermheren, de Raad van Commissarissen, enzovoorts. Dan is het zeer regelmatig gewenst dat één of een paar deskundige en objectieve buitenstaanders een neutrale en deskundige rol spelen, bijvoorbeeld door permanent of tijdelijk zitting te nemen in het bestuur (denk  aan Holding BV, Stamrecht BV of Pensioen BV) of een toezichthoudend orgaan van een Vennootschap of STAK/Stichting of een Trustachtig lichaam naar buitenlands recht (zoals een SPF). Maar bijvoorbeeld ook in gevallen dat de familie een second opinion wenst of nog eens wil brainstormen voordat de handtekeningen op papier worden gezet.