Categorie: Uncategorized

juli 15, 2019 admin

Met 1,6 mio rechtszaken tegenover 50.000 mediations valt er nog veel winst te halen voor het bedrijfsleven door een betere afweging te maken van de methode waarop zij een conflict oplossen. Daarover zijn bedrijven, advocaten én rechters het tegenwoordig wel eens. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruzies tussen aandeelhouders, directie, commissarissen, vennoten, samenwerkingspartners en binnen…

juni 16, 2019 admin

Zowel internationaal als nationaal wordt steeds meer energie gestoken in en dus wetgeving gemaakt voor het kunnen monitoren van witwassen en terrorismefinanciering, dit alles na de gebeurtenissen die nu bekend staan als ‘9/11’. Als bijvangst krijgt de Nederlandse belastingdienst echter ook steeds beter zicht op eventueel ongewenste belastingontwijking. De teugels worden strak aangetrokken zoals hierna…

december 3, 2018 admin

Inhoud Voor ondernemingen en rechtspersonen is het volstrekt logisch en gebruikelijk om een administratie te voeren en gebeurtenissen goed vast te leggen. Voor privé personen gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. Terwijl daar wel degelijk aanleiding toe bestaat, zeker nu mensen steeds langer leven, scheidingen vaker voorkomen, ‘patchwork’ families talrijker worden en de internationale dimensie…